Działy

Opublikowano 8 lutego 2012
Aktualizacja 22 grudnia 2022

Sekcja ds. członkowsko-mieszkaniowych
tel. (89) 537 33 13, 32
e-mail: dzial.czlonkowski@smp.olsztyn.pl

Sekcja ds. lokali użytkowych
tel. (89) 537 33 48, 34
e-mail: lokale@smp.olsztyn.pl

Uwłaszczenia
tel. (89) 537 33 32
e-mail: uwlaszczenia@smp.olsztyn.pl

Opublikowano 8 lutego 2012
Aktualizacja 22 grudnia 2022

Sekcja finansowa
tel. (89) 537 33 04
e-mail: dzial.finansowy@smp.olsztyn.pl

Sekcja ds. rozliczeń i windykacji
tel. (89) 537 33 21, 22, 26; bom@smp.olsztyn.pl
tel. (89) 537 33 24, 31; rozliczenia@smp.olsztyn.pl
tel. (89) 537 33 27, 29, 57, 68; windykacja@smp.olsztyn.pl

Opublikowano 8 lutego 2012

tel. (89) 537 33 08
e-mail: kadry@smp.olsztyn.pl

Opublikowano 8 lutego 2012

tel. (89) 537 33 09, 10
e-mail: prawnicy@smp.olsztyn.pl

Opublikowano 8 lutego 2012
Aktualizacja 21 grudnia 2022

Administracja Pojezierze
tel. (89) 534 18 58, 537 33 60
e-mail: ao1@smp.olsztyn.pl

Administracja Kormoran
tel. (89) 534 13 96, 534 56 54
e-mail: ao2@smp.olsztyn.pl

 

Opublikowano 8 lutego 2012

Osiedle "Pojezierze"
ul. Pana Tadeusza 22 A
tel. (89) 533 10 83
e-mail: zielen1@smp.olsztyn.pl

Osiedle "Kormoran"
ul. Wyszyńskiego 20
tel. (89) 534 13 96
e-mail: zielen2@smp.olsztyn.pl

Opublikowano 8 lutego 2012

tel. (89) 537 33 64
e-mail: caloris@smp.olsztyn.pl