Środa, 19 stycznia 2022, Henryka, Mariusza, Erwina
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Przetarg ofertowy na wynajem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 zaprasza do składania ofert na wynajem nw. lokalu mieszkalnego:

 

 

           Wyszyńskiego 28/141, pow. użyt. 16,40 m2,  XI piętro

 

min. stawka czynszu      od 12,40 zł/m2/m-c

 

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 24.01.2022 r. na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w Biurze Obsługi Mieszkańca Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 (parter), w terminie do 26.01.2022 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 26.01.2022 r. o godz. 1300.
Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi dwunastokrotność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz oraz pozostałe opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz oraz pozostałe opłaty naliczane będą od dnia, w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20, tel. (89) 534-13-96.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu instytucjonalnego należy kontaktować się telefonicznie z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 111)
przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13, 32.

 

"Echo Pojezierza" grudzień 2021r. nr 107

"Echo Pojezierza" grudzień 2021r. nr 107

Jesienne barwy "Pojezierza".

Jesienne barwy "Pojezierza".

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.