Niedziela, 13 czerwca 2021, Antoniego, Lucjana, Gracji
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie informuje, że:

04.06.2021r.(piątek) jest dniem wolnym od pracy.     

Oferta najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 zaprasza do składania ofert na wynajem nw. lokalu mieszkalnego:

 

 

 

 Dworcowa 47/145, pow. użyt. 18,30 m2,  XI piętro

 

 

 

min. stawka czynszu od 12,40 zł/m2/m-c

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł. 

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 11.06.2021 r. na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 (pok. 124), w terminie do 15.06.2021 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15.06.2021 r. o godz. 1300. Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi dwunastokrotność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz oraz pozostałe opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz oraz pozostałe opłaty naliczane będą od dnia, w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20, tel. (89) 534-13-96.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu instytucjonalnego należy kontaktować się z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 111) przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13, 32.

  

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Jak co roku w dniu 1 marca dekorujemy siedzibę spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13, administracje osiedlowe oraz kluby Akces i Agora flagami państwowymi. Dlaczego 1 marca, zadają nam pytania niektórzy mieszkańcy? Od 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 3 lutego, dzień ten jest świętem państwowym.  Jest to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  W świadomości wielu mieszkańców jeszcze się to święto nie utrwaliło. „Zasługę” mają w tym zakresie niektóre media lokalne, które w dniu 1 marca nie odnotowały w żaden sposób tego faktu. Poniżej kilka zdjęć z terenu naszej spółdzielni oraz tekst ustawy.

Zimowy pejzaż Warmii

Nasza mieszkanka, Pani Agnieszka, od lat pasjonuje się fotografią. Odkąd jest na emeryturze często odwiedza warmińskie zakątki, by fotografować naturę. Tym razem zapisała w kadrze tegoroczną zimę w okolicach Pajtun, Rusi i Bartąga. Przysłała nam zdjęcia, a my prezentujemy je w naszej galerii.

Rozliczenie zużycia wody

Osoby posiadające konta w internetowym serwisie obsługi mieszkańca czyli eBOM rozliczenie zużycia wody za drugie półrocze 2020 roku otrzymają pocztą elektroniczną. Pozostali mieszkańcy dostaną je tak jak dotychczas.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.