Niedziela, 13 czerwca 2021, Antoniego, Lucjana, Gracji

Uwaga!

W związku z akcją „Maseczki dla Polski”, w ramach której pracownicy spółdzielni wkładali maski wielokrotnego użytku do skrzynek pocztowych informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" nie ponosi odpowiedzialności za ilość i jakość ww. masek. Dystrybucji masek podjęliśmy się na prośbę Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza. Otrzymujemy telefony dotyczące braków ilościowych oraz złej jakości masek (materiał powodujący reakcje alergiczne). Reklamacje dotyczące ilości dostarczonych masek prosimy kierować do olsztyńskiego ratusza. Również zastrzeżenia, co do jakości masek prosimy kierować do Pana Prezydenta Miasta Olsztyna.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.