Środa, 29 czerwca 2022, Piotra, Pawła, Benity

Przetarg na wykonanie kontroli pięcioletniej obiektów budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie kontroli pięcioletniej obiektów budowlanych w SM "Pojezierze" w Olsztynie

Termin składania ofert upływa 04.06.2018 r. o godz. 11.00

Pytania oferentów:

Pytanie 1: Pomiary elektryczne mamy wykonać w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, łazienka ), oczywiście żadnych napraw, schematów. Za wyjątkiem odgromówki gdzie rysujemy schemat rozmieszczenia zwodów.

Odpowiedź: Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane określa zakres czynności przewidzianych do wykonania w ramach kontroli 5-letniej.

Pytanie 2: Proszę o jakieś informacje odnośnie odgromówki.

Odpowiedź: Instalacja odgromowa znajduje się we wszystkich budynkach, za wyjątkiem budynków usługowych chronionych.

Pytanie 3: Ilości podejść do lokali w przypadku nieobecności lokatora lub najemcy.

Odpowiedź: W przypadku dwóch nieobecności lokatora i niemożliwości dostania się do lokalu, wykonawca zobowiązany jest porozumieć się w tej sprawie z administracją osiedla i z jej pomocą dotrzeć do lokalu lub uzgodnić tryb postępowania.

Pytanie 4: Wartość prac tylko za skontrolowane lokale, czyli tam gdzie nie weszliśmy mimo kilkukrotnego podejścia nie mamy płacone, co nie jest w porządku.

Odpowiedź: Zasady obliczenia ostatecznej wartości przedmiotu umowy określa §3 umowy.

Pytanie 5: Jak będzie płacone w przypadku częściowego wykonania prac. Np. budowlarz wejdzie, elektryk nie.

Odpowiedź: Nie przewidujemy zapłaty za częściowe wykonanie kontroli.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.