Środa, 29 czerwca 2022, Piotra, Pawła, Benity

Przetarg na montaż zestawów hydroforowych, systemów oddymiania klatek schodowych oraz wyłączników ppoż. prądu w 2 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2 budynkach mieszkalnych następujących robót:

  • instalacja zestawów hydroforowych wraz z zasileniem elektrycznym
  • montaż systemów oddymiania klatek schodowych wraz z oknami oddymiającymi oraz montażem siłowników do drzwi wejściowych
  • montaż wyłączników przeciwpożarowych prądu
  • wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z ww. robotami

Termin składania ofert upływa 19.11.2020 r. o godz. 1000 - ul. Kołobrzeska 13 pok. 124 (sekretariat)

Do pobrania:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (poniżej)

- dokumentacja projektowa https://drive.google.com/drive/folders/1TjUSGc0Y36Mk-hNjyBJmQaomTTsPPi01?usp=sharing

Wyjaśnienia do postępowania przetargowego

 

Pytanie nr 1 oferenta:

Proszę o wyjaśnienie zapisku w projekcie wykonawczym systemu oddymiania klatek schodowych.

Czy wykonawca oprócz wykonania instalacji oddymiania zobligowany jest do wykonania ścianek dzielących klatkę schodową z korytarzami o odporności ogniowej EI30 ( zapisek ujęty jest na stronie 13 podrozdział 2.10). 

 

Odpowiedź:

Na stronie 13 SIWZ zamieszczony jest § 10 i 11 umowy a nie podrozdział 2.10 - w SIWZ taki podrozdział nie występuje.

Zakres prac nie obejmuje wykonania przegród ogniowych wraz z drzwiami EI60,EI30 , barierek zabezpieczających okna na XI piętrze oraz wykonania instalacji wodociągowej do celów pożarowych

 

Pytanie nr 2 oferenta:

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej trasy kablowej - w jaki sposób wykonawca ma prowadzić okablowanie instalacyjne (w listwach czy bruzdach)

 

Odpowiedź:

Instalacje elektryczne należy prowadzić we wnękach z szufladami zsypowymi- na tynku w rurkach instalacyjnych ( z wyłączeniem parteru). Wnęki zostaną zamurowane (poza zakresem wykonawcy). Na sufitach przewody należy umieścić pod tynkiem. Na parterze przewody na ścianach i suficie pod tynkiem.

 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.