Niedziela, 13 czerwca 2021, Antoniego, Lucjana, Gracji

Miejskie ciepło dla „Pojezierza” (film)

Kończą się prace związane z przyłączeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” do miejskiej sieci ciepłowniczej.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.