Czwartek, 26 maja 2022, Filipa, Pauliny, Eweliny

Aleksander Wołos

Spełnione marzenia

 

Aleksander Wołos – wprawdzie jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, był również pracownikiem naukowym ART. ( dr hab. w zakresie biochemii ), którego dawni studenci wspominają z rozrzewnieniem aż do dzisiaj, to jednak duszą i sercem był, jest i będzie artystą.  Jak sam mówi i pisze, marzył o tym już od dzieciństwa, ale był to marzenia utopijne. Co to jednak znaczy determinacja marzyciela – gdyż mimo przeciwności losu cały czas zmierzał do tego by tym artystą zostać. Że tak się stało świadczą niezliczone prace, wystawy indywidualne i zbiorowe krajowe i zagraniczne. Artysta prowadzi rzetelną buchalterię tych wydarzeń. Z jego rachunków wynika, że uczestniczył już w 127 wystawach zbiorowych. Ma też zapisanych  51 wystaw indywidualnych. 

Ostatnia miała miejsce w Galerii Marszałkowskiej. Jest to niezbyt obszerna przestrzeń korytarza na drugim piętrze Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Emilii Plater w Olsztynie. Poszłam to obejrzeć prace pana Aleksandra i tylko żałowałam, że skąpość miejsca nie daje jego obrazom szansy na godne zaprezentowanie się. Większość obrazów potrzebuje perspektywy, szczególnie gdy są to pejzaże, w które obfituje twórczość olsztyńskiego artysty. Z upodobaniem maluje łąki, pola, jeziora, lasy, znany nam wszystkim krajobraz warmiński, w którym czasami jest miejsce na architekturę, wiejski kościółek, kapliczkę, dom i zabudowania gospodarcze.

To jedna strona jego sztuki. Jest przecież znany jako znakomity karykaturzysta. Przez wiele lat jego rysunki satyryczne można było oglądać w „Gazecie Olsztyńskiej”. Specjalizował się w satyrze politycznej. Rysunki były także prezentowane w znanych niegdyś tygodnikach satyrycznych w „Szpilkach” i „Karuzeli”. Rysunki Aleksandra Wołosa drukowały „Polityka” i „Wprost”.  Jest autorem czterech zbiorów rysunków satyrycznych i trzech albumów malarstwa pastelowego. Na uwagę zasługują portrety jego autorstwa.

Twórczość artysty wielokrotnie była nagradzana.  Jest laureatem nagrody prezydenta Olsztyna , marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Za wieloletnią twórczość został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim. Prace Aleksandra Wołosa znajdują się w Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz w zbiorach prywatnych. Jego obrazy są chętnie nabywane. Warto podkreślić, że artysta nigdy nie odmawia organizatorom aukcji na cele charytatywne. Prace Wołosa sprzedane podczas licytacji zasiliły już niejeden zacny fundusz. 

Aleksander Wołos, na co dzień mieszkający na Osiedlu Pojezierze i tam tworzący, może się uważać za człowieka spełnionego. W końcu przecież zrealizował swoje dziecięce marzenia. Jest artystą i nikt temu nie zaprzeczy, choć z formalnego punktu widzenia nie ma uczelnianego tytułu magistra sztuk pięknych. Ale czy ktoś słyszał, żeby, przykładowo rzucam, Leonardo da Vinci miał dyplom magisterski?

Aleksander Wołos
Nawłoć w Giławach
Przystań nad Kalwą
Rozlewisko Kośny

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.