Środa, 23 kwietnia 2014, Jerzego, Wojciecha, Adalberta


Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przekazał nam szczegółową informację dotyczącą gromadzenia odpadów biodegradowalnych, prosząc o jej rozpowszechnienie. Okazuje się, że jak to piszą urzędnicy: „ z gromadzeniem tej frakcji odpadów” są  największe problemy. Generalnie chodzi o właściwe wykorzystywanie czarnego pojemnika. Co do niego wrzucać, a czego nie, przeczytacie Państwo w załączonej ulotce, a spółdzielnia po raz kolejny prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Uchwałą nr XXX/548/12 Rada Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012r. ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olsztyn  w wysokości  14,41 zł .

Niższa stawka, jaką obecnie  płacą Mieszkańcy SM Pojezierze, obowiązuje w związku z selektywnym sposobem gospodarowania odpadami i wynosi 9,80 zł od osoby zamieszkującej.

Niedawno Urząd Miasta poinformował spółdzielnię (na podstawie informacji uzyskanej od firmy odbierającej biodegradowalne odpady komunalne), że w niektórych nieruchomościach SM Pojezierze stwierdzono brak należytej segregacji. W pojemnikach przeznaczonych na odpady biodegradowalne znajdowane są  odpady zmieszane. Konsekwencją dalszych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów może być zmiana stawki opłaty  na wyższą tj. 14,41 zł od osoby zamieszkującej.

Spółdzielnia prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

 
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W ZASOBACH SM POJEZIERZE

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.