Środa, 18 stycznia 2017, Małgorzaty, Piotra, Liberty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POJEZIERZE” w Olsztynie informuje, że dnia 18.01.17 (środa)

w godzinach 800 - 1900 wystąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 II bryła

(podłączenie nowych poziomów wody do pionów istniejących).

Za zaistniałe niedogodności przepraszamyIt appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file. 

Administracja Osiedla „Kormoran” informuje, że z powodu usuwania awarii na instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 58 kl. XIII-XIV  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.01.2017 (środa) od godz. 11:00 do 15:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie informuje,
że wydzierżawi teren położony u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Żołnierskiej
o powierzchni 3.140,00 m2 z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Stawka czynszu dzierżawnego - 0,60 zł/m2 netto.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ulicy Kołobrzeskiej 13
pokój 318 lub telefonicznie pod nr telefonu (89) 537-33-34.

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie informuje,
że opłaty miesięczne w 2016 roku za miejsca postojowe
na parkingach społecznie strzeżonych pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek zmian zostaną Państwo powiadomieni.

 It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przekazał nam szczegółową informację dotyczącą gromadzenia odpadów biodegradowalnych, prosząc o jej rozpowszechnienie. Okazuje się, że jak to piszą urzędnicy: „ z gromadzeniem tej frakcji odpadów” są  największe problemy. Generalnie chodzi o właściwe wykorzystywanie czarnego pojemnika. Co do niego wrzucać, a czego nie, przeczytacie Państwo w załączonej ulotce, a spółdzielnia po raz kolejny prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Uchwałą nr XXX/548/12 Rada Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012r. ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olsztyn  w wysokości  14,41 zł .

Niższa stawka, jaką obecnie  płacą Mieszkańcy SM Pojezierze, obowiązuje w związku z selektywnym sposobem gospodarowania odpadami i wynosi 9,80 zł od osoby zamieszkującej.

Niedawno Urząd Miasta poinformował spółdzielnię (na podstawie informacji uzyskanej od firmy odbierającej biodegradowalne odpady komunalne), że w niektórych nieruchomościach SM Pojezierze stwierdzono brak należytej segregacji. W pojemnikach przeznaczonych na odpady biodegradowalne znajdowane są  odpady zmieszane. Konsekwencją dalszych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów może być zmiana stawki opłaty  na wyższą tj. 14,41 zł od osoby zamieszkującej.

Spółdzielnia prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

 © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.