Sobota, 22 lipca 2017, Magdaleny, Bolesławy, Marii

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.Administracja Osiedla „Kormoran” informuje, że z powodu usuwania awarii na instalacji elektrycznej w budynku przy ul Pstrowskiego 25 kl. III-IV  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.05.2017 (czwartek) od godz. 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Administracja Osiedla „Kormoran” informuje, że z powodu usuwania awarii na instalacji elektrycznej w budynku przy ul Żołnierskiej 20 kl. V-VI  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 10.05.2017 (środa) od godz. 10:00 do 14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Administracja Osiedla „Kormoran” informuje, że z powodu usuwania awarii na instalacji elektrycznej w budynku przy ul Wyszyńskiego 28 kl. III-IV  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.04.2017 (wtorek) od godz. 10:00 do 14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Administracja Osiedla „Kormoran” informuje, że z powodu usuwania awarii na instalacji elektrycznej w budynku przy ul Dworcowej 83 kl. I-II  nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 10.04.2017 (poniedziałek) od godz. 10:00 do 14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przekazał nam szczegółową informację dotyczącą gromadzenia odpadów biodegradowalnych, prosząc o jej rozpowszechnienie. Okazuje się, że jak to piszą urzędnicy: „ z gromadzeniem tej frakcji odpadów” są  największe problemy. Generalnie chodzi o właściwe wykorzystywanie czarnego pojemnika. Co do niego wrzucać, a czego nie, przeczytacie Państwo w załączonej ulotce, a spółdzielnia po raz kolejny prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Uchwałą nr XXX/548/12 Rada Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012r. ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olsztyn  w wysokości  14,41 zł .

Niższa stawka, jaką obecnie  płacą Mieszkańcy SM Pojezierze, obowiązuje w związku z selektywnym sposobem gospodarowania odpadami i wynosi 9,80 zł od osoby zamieszkującej.

Niedawno Urząd Miasta poinformował spółdzielnię (na podstawie informacji uzyskanej od firmy odbierającej biodegradowalne odpady komunalne), że w niektórych nieruchomościach SM Pojezierze stwierdzono brak należytej segregacji. W pojemnikach przeznaczonych na odpady biodegradowalne znajdowane są  odpady zmieszane. Konsekwencją dalszych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów może być zmiana stawki opłaty  na wyższą tj. 14,41 zł od osoby zamieszkującej.

Spółdzielnia prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

 © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.