Czwartek, 30 marca 2017, Amelii, Kwiryna, Dobromira

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie informuje,
że opłaty miesięczne w 2016 roku za miejsca postojowe
na parkingach społecznie strzeżonych pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek zmian zostaną Państwo powiadomieni.

 It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przekazał nam szczegółową informację dotyczącą gromadzenia odpadów biodegradowalnych, prosząc o jej rozpowszechnienie. Okazuje się, że jak to piszą urzędnicy: „ z gromadzeniem tej frakcji odpadów” są  największe problemy. Generalnie chodzi o właściwe wykorzystywanie czarnego pojemnika. Co do niego wrzucać, a czego nie, przeczytacie Państwo w załączonej ulotce, a spółdzielnia po raz kolejny prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.
Uchwałą nr XXX/548/12 Rada Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012r. ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olsztyn  w wysokości  14,41 zł .

Niższa stawka, jaką obecnie  płacą Mieszkańcy SM Pojezierze, obowiązuje w związku z selektywnym sposobem gospodarowania odpadami i wynosi 9,80 zł od osoby zamieszkującej.

Niedawno Urząd Miasta poinformował spółdzielnię (na podstawie informacji uzyskanej od firmy odbierającej biodegradowalne odpady komunalne), że w niektórych nieruchomościach SM Pojezierze stwierdzono brak należytej segregacji. W pojemnikach przeznaczonych na odpady biodegradowalne znajdowane są  odpady zmieszane. Konsekwencją dalszych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów może być zmiana stawki opłaty  na wyższą tj. 14,41 zł od osoby zamieszkującej.

Spółdzielnia prosi wszystkich mieszkańców o prowadzenie właściwej segregacji śmieci, zgodnej z przeznaczeniem  i oznakowaniem pojemników.

 © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.