Niedziela, 25 marca 2018, Marioli, Dyzmy, Wieńczysława
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Poznajemy ciekawe spółdzielnie mieszkaniowe

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej została utworzona w 1995 roku w celu zapewnienia właściwej gospodarki zasobami mieszkaniowymi kopalń wchodzących w skład restrukturyzowanej Rudzkiej Spółki Węglowej. W zasobach "Perspektywy" znalazły się budynki położone w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Chorzowie i Katowicach, cechujące się mocno zróżnicowanym wiekiem oraz stanem technicznym.

ABC DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, gdy mieszkanie jest zadłużone.

Jubileuszowy przegląd prasy

Kontynuujemy naszą jubileuszową wędrówkę po wycinkach prasowych „Gazety Olsztyńskiej”, zwanej w latach 50. i 60. „Głosem Olsztyńskim”, aby bliżej poznać problemy, jakimi żyła ówczesna prasa, a zwłaszcza mieszkańcy.

I znowu projekt ustawy

5 kwietnia br. do Sejmu wpłynął  projekt posłów PO ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. To kolejna próba destrukcji systemu spółdzielczego pod pozorem poprawy konstytucyjności przepisów i zwiększenia uprawnień spółdzielców. Te uprawnienia będą polegały m.in. na tym, że jeśli jeden członek zechce wyodrębnić swój lokal automatycznie cały budynek staje się wspólnotą, bez pytania czy ktoś chce, czy może tego nie chce.

Teatr wśród bloków

Już od ponad półtora roku trwa remont olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. W tym czasie miłośnicy Melpomeny odwiedzają dwie sceny mieszczące się  w CEiKu na Parkowej 1 i na Osiedlu Pojezierze przy ul. Pstrowskiego 23. Remont potrwa w najlepszym wypadku do końca tego roku, ale niewykluczone, że do zmodernizowanego obiektu aktorzy powrócą dopiero za rok.

POZYTYWNIE NA WALNYM

28 kwietnia zakończyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. Porównując je z ubiegłorocznym można zauważyć, że frekwencja była porównywalna,  dyskusja na zdecydowanej większości części Walnego merytoryczna, choć na pewno więcej było niż w poprzednich latach pozytywnych opinii pod adresem pracowników i władz Spółdzielni.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.