Wtorek, 23 października 2018, Marleny, Seweryna, Odylii
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Przetarg na remont 120 szt. balkonów w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie 

zaprasza do składania ofert na remont 120 szt. balkonów w  budynku mieszkalnym

Termin składania ofert do przetargu upływa 28.05.2018 r. o godz. 1030    pokój 124 (sekretariat)

Walne Zgromadzenie (film)

Jak co roku, spółdzielcy „Pojezierza” uczestniczyli w kwietniu w Walnym Zgromadzeniu – najwyższym organie władzy spółdzielczego samorządu. O tym dlaczego od lat przychodzą na zebrania i co im to daje, mówią sami mieszkańcy.

Sprzedajemy książki

Zostało nam trochę okolicznościowych albumów, jakie przygotowaliśmy w związku z 60-leciem SM „Pojezierze”. Można je nabyć po 15 zł za egzemplarz. Cena nie jest wygórowana, zwłaszcza, że publikacja jest ładnie wydana. Bogato ilustrowana zdjęciami, z opisami najważniejszych wydarzeń z historii spółdzielni. Najwięcej uwagi poświęciliśmy  ostatniej dziesięciolatce, która zaowocowała dynamicznymi zmianami, jakie zaszły w naszej spółdzielni. Dlatego też nazwaliśmy album „dekada zmian 2007 – 2017”. Książki są do kupienia w siedzibie spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 w pokoju 114.

Wielkanocne spotkania ( film)

Co prawda święta dawno za nami, ale niedawno powstał film z wielkanocnych spotkań mieszkańców. Weszły one do tradycji naszej spółdzielni. Każdego roku przy wspólnym stole, wielkanocnym lub wigilijnym, zasiada łącznie około 400 osób. Zwłaszcza starszych i samotnych. Dla części z nich to jedyna możliwość, aby poczuć świąteczną atmosferę i spotkać się z przyjaciółmi. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z tegorocznego świętowania w klubie Agora.

Posadziliśmy kolejne rododendrony

Gdy wiosną zakwitają w ogrodach lub skwerach rododendrony, żadna inna roślina nie może im dorównać. Ogromne, bajecznie kolorowe kwiaty tych krzewów, królują na rabatach od maja do końca czerwca.

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2018 r.

      

lp

uchwała w sprawie

Wyniki głosowania w %

 
 

za

przeciw

 

1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

2

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

3

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

   100,00   

          -     

 

4

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

     99,17   

       0,83   

 

5

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

     99,44   

       0,56   

 

6

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

     99,45   

       0,55   

 

7

Uchwalenie zmian do statutu

     98,90   

       1,10   

 

8

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

     99,86   

       0,14   

 

9

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.

     99,73   

       0,27   

 

10

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (10mln)

     99,44   

       0,56   

 

11

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz Gminy Olsztyn

     99,86   

       0,14   

 

12

Zawarcia umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych na rzecz 3 osób.

   100,00   

          -     

 

W obradach walnego zgromadzenia wzięło udział 796 członków spółdzielni.

 
 

 

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.