Sobota, 13 lutego 2016, Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Akcesie

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, jak co roku, przygotowały dla seniorów - mieszkańców swojego osiedla spotkanie opłatkowe. Z tej okazji w spółdzielczym klubie Akces zgromadzili się 15 grudnia zaproszeni goście.

Dodatek mieszkaniowy – szansą na pomocDodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność,
  • właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wiesław Szmidt skazany prawomocnie!

W dniu 19 sierpnia 2015 r. odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie przeciwko Wiesławowi Szmidtowi zwanemu niekiedy „najbardziej znanym przedstawicielem spółdzielczej opozycji”. Zapewne przez tych, którym jest akurat znany.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.